Voor 15:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!*0184 - 642 145

Technische Hijsunie

Technische Hijsunie draagt er zorg voor dat er op een verantwoorde wijze met uw gegevens wordt omgegaan. Wij zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens privé te houden, zoals in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven staat. Wij. slaan uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Wij geven uw informatie nooit door aan derden in het kader van commerciële doeleinden en bewaren uw gegevens nooit langer dan nodig. In deze privacyverklaring vindt u gedetailleerde informatie over onze gegevensverzameling.
 
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring is beschikbaar op onze website. In geval van belangrijke wijzigingen in onze privacyverklaring, zullen we u actief informeren over deze wijzigingen.
 

Gegevensverzameling


Wij maken zowel gebruik van gegevens die u aan ons hebt opgegeven, als gegevens die wij zelf verzamelen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om onze website en ons productaanbod te optimaliseren. Hieronder vindt u hoe wij gegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel:
 
Account
Als u een account op onze website aanmaakt, slaan wij de door u ingevulde gegevens op. Hierbij moet u denken aan uw adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die u hebt ingevuld. Uw (eerdere) aanko(o)p(en) worden ook in uw account opgeslagen zodat u deze gemakkelijk in kunt zien.
 
Betaling (op factuur)
Als u in opdracht van een bedrijf producten bij ons koopt en gebruik maakt van betaling op factuur/rekening, is het mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om uw kredietwaardigheid te toetsen. Het is ook mogelijk dat wij in het kader van dit onderzoek uw gegevens aan derden geven. Zij krijgen enkel toestemming om uw gegevens voor dit doeleinde te gebruiken. Wanneer een factuur nog niet betaald is na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, nemen wij contact met u op via het door u opgegeven telefoonnummer of e-mailadres om u een betalingsherinnering te sturen. Ook kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.
 
Fraude
Om fraude tegen te gaan, te onderzoeken of te voorkomen kunnen we gebruik maken van uw klantgegevens. Enkel wanneer er een vermoeden bestaat of als aan is getoond dat er fraude is gepleegd, delen wij uw klantgegevens met de overheid.
 
Google Analytics
Wij houden geanonimiseerde gegevens bij over surfgedrag op onze website, locaties, interesses, demografie, gebruikte technologieën (devices & browser) en andere relevante informatie via een extern programma: Google Analytics. Deze gegevens worden enkel intern gebruikt voor o.a. de optimalisatie van onze website, producten en ons assortiment. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor marktonderzoek en gerichte reclameacties. Deze gegevens worden 14 maanden bewaard. Google versterkt deze gegevens niet aan derden, zoals omschreven staat in hun Privacybeleid.
 
Klantenservice
Wanneer u contact met ons opneemt via de e-mail, telefoon of het contactformulier, verzamelen wij uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gegevens die geregistreerd kunnen worden zijn bijvoorbeeld uw naam en telefoonnummer. E-mailverkeer wordt opgeslagen in ons beveiligde e-mailsysteem. Het doel van gegevensverzameling bij klantcontact is om u in de toekomst beter en sneller van dienst te kunnen zijn en/of om ons productaanbod en website te verbeteren.
 
Levering
Als u een bestelling bij ons plaatst en u kiest ervoor om deze te laten bezorgen dan slaan wij uw naam, e-mailadres(sen), afleveradres(sen) en telefoonnummer op. Deze gegevens delen wij met onze pakketbezorger zodat zij hun werkzaamheden optimaal uit kunnen voeren. Ook kunnen wij u door middel van deze gegevens op de hoogte houden van de status van uw verzending. Wij eisen van onze pakketbezorger dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet delen met andere (commerciële) partijen.

Nieuwsbrief
Wij versturen nieuwsbrieven naar klanten die zich daar voor hebben aangemeld. Door middel van deze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van aanbiedingen, wijzigingen in ons assortiment, acties, nieuwtjes over het bedrijf en andere relevante items. U ontvangt deze nieuwsbrief geheel vrijblijvend. Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
 
Reviews
Het is mogelijk om iedere aankoop die u bij Technische Hijsunie B.V. heeft gedaan te beoordelen door middel van een review. Enkele dagen na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een uitnodiging hiervoor. U kunt er zelf voor kiezen om uw gegevens bij deze reviews zichtbaar te maken voor andere bezoekers van onze website. Wij houden bij welke klanten een review schrijven.
 
Sollicitanten
Indien wij persoonsgegevens van u ontvangen, omdat u bij onze organisatie solliciteert, reageert op en vacature of op een andere wijze interesse toont om werkzaamheden voor ons te verrichten, verwerken wij uw persoonsgegevens om u van gevraagde informatie te voorzien en contact te onderhouden in het kader van de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. De persoonsgegevens die wij van u ontvangen, bewaren wij tot maximaal vier weken na de sollicitatieprocedure. Hierna worden uw gegevens verwijderd. Indien wij deze gegevens langer willen bewaren, vragen wij hiervoor uw toestemming.
 
Hieronder vindt u concreet welke gegevens wij verzamelen en met welk doel (Google Analytics uitgezonderd, zie hiervoor het kopje “Google Analytics”):
• Voornaam en achternaam of bedrijfsnaam: aan de hand van deze gegevens kunnen wij u op de juiste manier aanspreken.
• Adres (factuuradres en afleveradres): deze gegevens hebben wij nodig om de door u bestelde producten en de bijbehorende factuur aan het juiste adres af te kunnen leveren.
• E-mailadres: wij versturen diverse informatie over uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres. Voorbeelden hiervan zijn: orderbevestiging, ontvangst van betaling, bevestiging van verzending of een afhaalbevestiging, factuur e.d. Ook kunnen wij u door middel van uw e-mailadres contact met u opnemen, bijvoorbeeld op het moment dat een product niet voorradig is of om aanvullende vragen over uw bestelling te stellen indien er onduidelijkheden zijn.
• Telefoonnummer: uw telefoonnummer gebruiken wij voor direct contact over (mogelijke) bestellingen. Wij bellen u bijvoorbeeld als bestelde producten niet meer op voorraad zijn of wanneer wij aanvullende vragen hebben over uw bestelling. Op deze wijze kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.
• BTW nummer (indien van toepassing): deze informatie is benodigd voor het opstellen van facturen.
• Ordergeschiedenis: wij bewaren uw orders o.a. omdat we aan de hand daarvan onze betalingstermijnen bepalen. Als u vaker bij ons hebt besteld (en betaald, binnen termijn), kan de duur van de betalingstermijn mogelijk worden verlengd. Ook gebruiken wij deze gegevens om ons assortiment te optimaliseren. U kunt deze gegevens zelf ook inzien, indien u ervoor gekozen hebt om een account aan te maken. Zo kunt u gemakkelijk nogmaals deze producten bestellen.
 

Bewaartermijnen


Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
 

Uw rechten


U hebt op basis van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) recht om uw eigen persoonsgegevens bij ons op te vragen en in te zien (inzagerecht). Indien daar aanleiding voor is, is het mogelijk om bij ons een verzoek in te dienen tot aanvulling of wijziging van uw persoonsgegevens in het geval van onjuistheden (rectificatierecht). Ook kunt u ons vragen om uw gegevens te wissen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken (recht op beperking van de verwerking). Daarnaast kunt u bezwaar bij ons aantekenen tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens (recht van bezwaar) of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u bij ons een verzoek indienen tot verkrijging of overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een ander (recht op overdraagbaarheid).
Bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.
 
U kunt een verzoek met betrekking tot uw rechten sturen naar info@hijsunie.eu.
 
Verstrekking van gegevens aan derden
De u betreffende persoonsgegevens verstrekken wij zo nodig aan derden indien wij gebruik maken van de diensten van deze derden. Derden zijn bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners. Indien u uw hijs- en hefmateriaal bij ons brengt voor reparatie, keuring of certificering (bij reparatie in geval van afkeuren)  is het mogelijk dat wij relevante gegevens delen met derden, zoals de fabrikant van het product. Deze partij heeft deze gegevens nodig om de reparatie af te handelen, te ondersteunen en/of het gerepareerde product naar u retour te zenden.  Met deze derden hebben wij een verwerkersovereenkomst  gesloten die voldoet aan de wettelijke vereisten.
 

Cookies & Google Analytics


Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die worden opgeslagen zodra u een bezoek brengt aan onze website via uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Op deze manier wordt het gedrag van onze bezoekers anoniem geregistreerd. Deze data wordt bij een volgend bezoek door onze website herkend. Deze informatie wordt enkel analytisch (Google Analytics) en functioneel gebruikt, o.a. om ervoor te zorgen dat u producten in uw winkelmandje kunt plaatsen en deze daar in blijven staan. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt om ervoor te zorgen dat onze website correct wordt weergegeven op uw scherm maar ook om inzicht te krijgen via welke link u op onze website terecht bent gekomen en welke producten u hebt bekeken. Deze cookies zijn cruciaal voor het optimaal functioneren van en een optimale ervaring met onze website en producten.

De eerste keer dat u onze website bezoekt verschijnt er een pop-up  met de vraag of u cookies accepteert voor een optimaal gebruik van onze website. U kunt hier direct het gebruik van cookies weigeren. Daarnaast kunt u in de instellingen van uw browser aangeven dat cookies van alle websites die u bezoekt worden gewijzigd. Raadpleeg hiervoor de instellingen van uw browser.
 
Sociale media
Op onze website vindt u ook buttons die doorlinken naar onze social media kanalen. Dit Privacy & Cookiebeleid heeft geen betrekking op deze kanalen. In het geval van deze media gelden het privacy & cookiebeleid van de desbetreffende kanalen. Berichten die door u op onze social media kanalen geplaatst worden, blijven bewaard zolang deze relevant zijn.
 

Beveiliging


Wij streven ernaar uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan door adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
 

Contactgegevens


Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring of omgang met persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: 0184-642145
E-mail: info@hijsunie.eu
Adres: Wilgehout 7, 3371KE Hardinxveld-Giessendam

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2018.

Klantenbeoordeling

Volg je ons al?

© 2023 Technische Hijsunie  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep